سرور کانتر استرایک پابلیک | Public (1.6)

(انتخاب رده دیگر)

180,000 ریال
ماهانه
سرور 18 نفره پابلیک | Public Server
آنتی چیت
uCp - sXe
تعداد اکانت مدیریت سرور
نامحدود
ترافیک
نامحدود
آپتایم
99.9 %


امکانات
منو آنبن sXe
رادیو فارسی
پنل مدیریت سرور
فست دانلود
فست کانکت
پچ های امنیتی بسیار قوی
منو اختصاصی ادمین m/
قابلیت افزودن پلاگین
فست اسکرین
قابلیت افزودن مپ
و ...
200,000 ریال
ماهانه
سرور 20 نفره پابلیک | Public Server
آنتی چیت
uCp - sXe
تعداد اکانت مدیریت سرور
نامحدود
ترافیک
نامحدود
آپتایم
99.9 %


امکانات
منو آنبن sXe
رادیو فارسی
پنل مدیریت سرور
فست دانلود
فست کانکت
پچ های امنیتی بسیار قوی
منو اختصاصی ادمین m/
قابلیت افزودن پلاگین
فست اسکرین
قابلیت افزودن مپ
و ...
220,000 ریال
ماهانه
سرور 22 نفره پابلیک | Public Server
آنتی چیت
uCp - sXe
تعداد اکانت مدیریت سرور
نامحدود
ترافیک
نامحدود
آپتایم
99.9 %


امکانات
منو آنبن sXe
رادیو فارسی
پنل مدیریت سرور
فست دانلود
فست کانکت
پچ های امنیتی بسیار قوی
منو اختصاصی ادمین m/
قابلیت افزودن پلاگین
فست اسکرین
قابلیت افزودن مپ
و ...
240,000 ریال
ماهانه
سرور 24 نفره پابلیک | Public Server
آنتی چیت
uCp - sXe
تعداد اکانت مدیریت سرور
نامحدود
ترافیک
نامحدود
آپتایم
99.9 %


امکانات
منو آنبن sXe
رادیو فارسی
پنل مدیریت سرور
فست دانلود
فست کانکت
پچ های امنیتی بسیار قوی
منو اختصاصی ادمین m/
قابلیت افزودن پلاگین
فست اسکرین
قابلیت افزودن مپ
و ...
260,000 ریال
ماهانه
سرور 26 نفره پابلیک | Public Server
آنتی چیت
uCp - sXe
تعداد اکانت مدیریت سرور
نامحدود
ترافیک
نامحدود
آپتایم
99.9 %


امکانات
منو آنبن sXe
رادیو فارسی
پنل مدیریت سرور
فست دانلود
فست کانکت
پچ های امنیتی بسیار قوی
منو اختصاصی ادمین m/
قابلیت افزودن پلاگین
فست اسکرین
قابلیت افزودن مپ
و ...
270,000 ریال
ماهانه
سرور 28 نفره پابلیک | Public Server
آنتی چیت
uCp - sXe
تعداد اکانت مدیریت سرور
نامحدود
ترافیک
نامحدود
آپتایم
99.9 %


امکانات
منو آنبن sXe
رادیو فارسی
پنل مدیریت سرور
فست دانلود
فست کانکت
پچ های امنیتی بسیار قوی
منو اختصاصی ادمین m/
قابلیت افزودن پلاگین
فست اسکرین
قابلیت افزودن مپ
و ...
300,000 ریال
ماهانه
سرور 32 نفره پابلیک | Public Server
آنتی چیت
uCp - sXe
تعداد اکانت مدیریت سرور
نامحدود
ترافیک
نامحدود
آپتایم
99.9 %


امکانات
منو آنبن sXe
رادیو فارسی
پنل مدیریت سرور
فست دانلود
فست کانکت
پچ های امنیتی بسیار قوی
منو اختصاصی ادمین m/
قابلیت افزودن پلاگین
فست اسکرین
قابلیت افزودن مپ
و ...


Powered by WHMCompleteSolution


زبان: